Poistenie

POISTENIE ČELNÉHO SKLA NA VAŠOM VOZIDLE

Samostatne ( bez havarijného poistenia )

Poisťovne prichádzajú na trh s novým produktom samostatného poistenia čelného skla. Nejde o pripoistenie k existujúcim poistkám havarijného poistenia vozidla, ale práve naopak, je to nové a samostatné poistenie čelného skla.

Prečo si dať poistiť čelné sklo samostatne?

Väčšina z nás vodičov určite pozná problém s odleteným kameňom spod kolies pred nami idúceho vozidla, ktoré musíme zastaviť, oboznámiť vodiča a spísať správu o nehode. Viacerí z nás vieme, že nie každý je ochotný priznať škodu a spolupracovať pri riešení poistnej udalosti.
Druhý prípad, ktorý je pomerne dosť častý, je odletený kameň z oproti idúceho vozidla, kde ani nevieme, z ktorého vozidla mohol kameň odletieť. Tretí prípad nastáva, ak prídeme k vozidlu a máme rozbité čelné sklo či už pádom predmetov ( skala, strom a pod.), živlom ( víchrica , krupobitie ) alebo z dôvodu iného poškodenia skla.

Poistenie čelného skla ma svoje výhody:

  • nemusíte mať havarijne poistené vozidlo
  • poisťuje sa vozidlo akéhokoľvek veku a typu
  • poistka kryje viac druhov rizík
  • vozidlo sa neamortizuje

Kryté riziká

  • Poškodenie alebo zničenie poisteného čelného skla MV vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, napr. stret, náraz, pád, krupobitie, výbuch a pod.
  • Poškodenie alebo zničenie poisteného čelného skla MV spôsobené úmyselným jednaním cudzej osoby, ktoré jej neprináša žiadne materiálne obohatenie.

 

Sme partnerom: