Kooperativa

Poistenie čelného skla motorových vozidiel 

 

Tento produkt je určený širokej  skupine, keďže nie je limitovaný žiadnym ďalším poistením. Teda klient  nemusí mať v KOOPERATIVE dojednané povinné zmluvné poistenie(PZP) ani havarijné poistenie(HP). Samostatné poistenie čelného skla nie je obmedzené vekom alebo typom motorového vozidla.

  • Široké krytie produktu

Poistenie čelného skla zahŕňa nasledovné poistené riziká:

a/ poškodenie alebo zničenie poisteného čelného skla vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, napríklad stret, náraz, pád predmetov, krupobitie, výbuch, a pod.

b/ poškodenie alebo zničenie poisteného čelného skla spôsobené úmyselným jednaním cudzej osoby, ktoré jej neprináša žiadne materiálne obohatenie – vandalizmus.

  • Krytie produkt
–        poškodenie alebo zničenie poisteného čelného skla vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, napríklad stret, náraz, pád predmetov, krupobitie, výbuch, a pod.

–       poškodenie alebo zničenie poisteného čelného skla spôsobené úmyselným jednaním cudzej osoby, ktoré jej neprináša žiadne materiálne obohatenie – vandalizmus.

 Poistná suma čelného skla a ročné poistné


POISTNÁ SUMA ROČNÉ POISTNÉ
200 eur 39 eur
350 eur 49 eur
500 eur 59 eur
1000 eur  99 eur

Spoluúčasť je na úrovni 5 % z poistného plnenia pri výmene čelného skla. V prípade opravy bude poistenie bez spoluúčasti.

    Mapa